top of page

Katarina Johansson

Jag som verksamhetsansvarig är Legitimerad Sjuksköterska med specialistutbildningar i dermatologi, medicinsk hudvård och avancerad injektionsteknik.

Idén att arbeta med hudvårdsbehandlingar väcktes redan för 25 år sedan! Det blev verklighet först under 2016 efter jag jobbat som undersköterska och sjuksköterska i många år. Det kändes äntligen som rätt tid. Jag började utbilda mig inom dermatologi och gick utbildningar för injektioner av hyaluronsyra sk. "fillers" samt botulinumtoxin. såkallat "botox" Har självklart även utbilningar för de olika behandlingar som utförs till exempel i microneedling, IPL, kemisk peeling och HiFu. 

InfinitySkin

- Är registrerad vårdgivare & uppfyller alla krav & har alla tillstånd från IVO samt  Miljö & Hälsoskydd.

- Alla produkter & utrustning som används är medicinsktekniska & är CE märkta.

- Vi använder bara välkända världsledande märkesprodukter inköpta av Svenska leverantörer.

- Vi nnehar patientskadeförsäkring

- Vi är anslutna till Svenska Estetikers Yrkesförbund.

- Certifierad som Säker Klinik.

cert skylt if.jpeg

Trygghet och kvalitét

Socialstyrelsen har infört nya föreskrifter &  krav på kliniker och de som utför estetiska injektonsbehandlingar ! 

Det glädjer oss alla då det blir en säkrare bransch där endast legitimerad sjukvårdspersonal utför injektionsbehandlingar, kliniker måste godkännas som alla sjukvårdsinrättningar av IVO och uppfylla socialstyrelsens föreskrifter.

Från socialstyrelsens hemsida:

Den som bedriver en verksamhet som erbjuder estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar omfattas av ett flertal lagar och föreskrifter.

- Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det nya regelverket gäller från och med den 1 juli 2021. Kompletterande bestämmelser till lagen finns i förordningen (2020:367) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

- Verksamheter som erbjuder dessa behandlingar omfattas förutom av den nya lagen och förordningen även av patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och patientskadelagen (1996:799) samt vissa bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därutöver gäller flera av Socialstyrelsens föreskrifter.

bottom of page