top of page

Före din första behandling behöver du registrera dig i vår kundportal. 

Socialstyrelsen har infört nya föreskrifter &  krav på kliniker och de som utför estetiska injektonsbehandlingar ! 

Det glädjer oss alla då det blir en säkrare bransch där endast legitimerad sjukvårdspersonal utför injektionsbehandlingar, kliniker måste godkännas som alla sjukvårdsinrättningar av IVO och uppfylla socialstyrelsens föreskrifter.

Från socialstyrelsens hemsida:

Den som bedriver en verksamhet som erbjuder estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar omfattas av ett flertal lagar och föreskrifter.

- Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det nya regelverket gäller från och med den 1 juli 2021. Kompletterande bestämmelser till lagen finns i förordningen (2020:367) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

- Verksamheter som erbjuder dessa behandlingar omfattas förutom av den nya lagen och förordningen även av patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och patientskadelagen (1996:799) samt vissa bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därutöver gäller flera av Socialstyrelsens föreskrifter.

bottom of page